Een wereld op papier

Friday 02/12/2022 — Sunday 08/01/2023

Opening Sunday 04/12/2022 at 16.00
Curator: Daan Rau

Voor de tentoonstelling ‘Een wereld op papier’ werden zeven kunstenaars geselecteerd op basis van mijn bekendheid met hun werk. Sommigen van hen ken ik al vele jaren, sommigen pas kort. Ze hebben allen gemeen dat ze heel dikwijls op papier werken. Het is nog niet zolang dat er weer meer aandacht is voor werk op papier, dat kan me alleen maar verheugen. Papier staat dichter bij ons dan het canvas, we hanteren het allemaal, het is daarom waardevol materiaal.

Papier is het geliefkoosde materiaal van zowel de tekenaar als de dichter.

Er is geen inhoudelijk thema in deze tentoonstelling en toch kan je verbanden zien in de diversiteit van onderwerpen, stijlen en materialen.

Al deze kunstenaars zijn kinderen van hun tijd en zijn zich bewust van wat er rondom hen gebeurt, hoe de wereld verandert, hoe wij de wereld veranderen. Het kan geen toeval zijn dat natuur veelvuldig voorkomt in de tekeningen en de grafiek die zij tonen. Ze tonen het vanuit een doorgedreven waarneming, vanuit een diepe beleving, vanuit hun fantasie, vanuit hun vrees en hun angsten, vanuit hun grote bewondering of vanuit hun dromen. Zij leggen een deel van hun ziel bloot voor ons. Het is aan ons om binnen te treden in hun wereld en ervan te leren en te genieten.

Daan Rau

Participating artists

Andronikos Boulougouris, Els Vos, Geert Opsomer, Goedele Peeters, Kathleen Van Houtte, Marnix Everaert, Stephanie Gildemyn