Koen Broucke

De waterkering
Saturday 19/06/2021 — Sunday 01/08/2021

Opening Sunday 20/06/2021 at 16.00

Koen Broucke doet me herhaaldelijk en telkens opnieuw op overtuigende wijze denken aan de Homo Universalis die onze Westerse cultuur siert en kenmerkt. Hij is historicus en heeft in 2019 met verve zijn doctoraatstitel in de kunsten gehaald met een proefschrift waarin de geschiedenis en de etherische sfeer van een aantal slagvelden aanleiding waren tot het schrijven van een lijvig en met eigen tekeningen en schilderijen schitterend geïllustreerde thesis met als betekenisvolle titel ‘Onder de roze duisternis van het slagveld’ en als ondertitel:’ Een artistieke zoektocht naar de atmosferische lagen van de geschiedenis’. Een subtiele poging om realiteit en het dromerige en onvatbare van een verpulverde sfeer die onzegbaar lijkt te zijn geworden in woord en beeld weer te geven en waarin een beeldend geïnspireerde en tevens wetenschappelijk opgeleide kunstenaar zich ontplooit in verhaal, reminiscentie, spiritualiteit en een milde beeldtaal die intrigeert, zalft en vervreemding creëert.

Daarnaast is hij een handige en gevoelige pianist, schepper van klanken en ritme, kleur en emotie net zoals in zijn schilderijen die herkenbaar zijn en toch ook pure suggestie binnen een lyrisch verhaal en een frappante entiteit zoals de vrouw in haar vele verschijningen, een heerlijk en wellustig geschilderd venster op de wereld dat eigenlijk als venster genoeg aan zichzelf heeft, het woelen van water dat de reflectie van wolken in zich bergt en aldus twee levens bezit en suggereert.

Koen Broucke woont en werkt in Waulsort en verblijft vaak in Oostende. In deze eerste tentoonstelling van Galerie Lloyd toont hij schilderijen die aan beide plekken refereren en waaraan hij de titel “De waterkering’ gaf: beelden van de zee en de Maas, natuur en een tastbare onderhuidse emotie die het schilderkunstige hanteert om een steeds herhaalde en toch telkens andere benadering van de dingen weer te geven en mede te delen.

In de schilderijen van Koen Broucke straalt een spontane zelfzekerheid van kleur en beweging, van harmonie en gedurfde vormentaal, van een verrassende gevatheid die een beheerste extase evoceert en die de kijker aangrijpt en beroert, zomaar meteen zonder enige voorafgaande inspanning.

Het team van de pasgeboren Galerie Lloyd is fier en vereerd dat het dit wonderbaarlijke oeuvre in zijn ‘maidentrip’ mag presenteren. Het vleit zich met de gedachte dat nagenoeg op hetzelfde ogenblik in het SMAK Gent bijzondere aandacht aan het oeuvre van de kunstenaar wordt besteed.

Wij zijn ervan overtuigd dat wie in de galerie binnentreedt zich aangesproken zal voelen al naar gelang van zijn/haar ingesteldheid en behoefte aan krachtige zegging, aan spontaneïteit, aan kleur en welsprekende toetsen, aan iets dat een breekbare ongereptheid in zich draagt en tevens een rijpe en lyrische kijk op de ons omringende en heel nabije werkelijkheid incarneert.

Hugo Brutin (a.i.c.a.)