Hervé Martijn

A Bright Red Poem
Saturday 25/11/2023 — Sunday 30/12/2023

Opening Sunday 26/11/2023 at 16.00
Introduction: Joannes Késenne, philosopher and psychoanalyst
Curator: Daniela Chirion

Hervé Martijn ‘shows’ what we previously like to ‘hide’; sadness, fear, shame, but also drift, desire, obsession, etc... Mental turbulences are plastically translated into intimist paintings. Introspection is clearly at the core of his imagery.
The painter creates a hermetic atmosphere. His figurations exhibit their deeper ‘I’ but always keep us at a certain distance. Typical are theatrical staging and a strong chiaroscuro effect. Painterly and substantive ‘layering’ go hand in hand here.

Hervé Martijn ‘toont’ wat we eerder graag ‘verbergen’; verdriet, angst, schaamte, maar ook drift, begeerte, obsessie, enz... Mentale turbulenties worden plastisch vertaald tot intimistische schilderijen. Introspectie vormt duidelijk de kern van zijn beeldtaal.
De schilder creëert een hermetische sfeer. Zijn figuraties exposeren hun diepere ‘ik’ maar houden ons steeds weer op een zekere afstand. Typerend zijn de theatrale ensceneringen en een sterke clair-obscurwerking. Schilderkundige en inhoudelijke ‘gelaagdheid’ gaan hier hand in hand.